Under april år 2010 ska vissa studieförbund arrangera bokcirklar samt stadsvandringar utifrån berättelserna i Liv och död i Stockholm. Program publiceras i april 2010.